Cennik

UWAGA: Aby ubiegać się o zniżkę dla dzieci, należy w wiarygodny sposób udokumentować wiek dziecka (np. paszport, karta ubezpieczenia zdrowotnego). W przeciwnym razie hotel ma prawo nie udzielić rabatu i naliczyć pełną cenę zgodnie z obowiązującym cennikiem lub nie przyjąć klienta na nocleg. Dziękuję za zrozumienie